Preus

El treball necessari en tota traducció (també en tota correcció) depèn sobre tot de la quantitat de text i del termini, però també de la complexitat de l’estil i el contingut del text. Per això li ofereixo que primerament m’enviï còmodament per correu electrònic el document que desitja traduir o corregir. Amb la major brevetat (generalment, el mateix dia) li concretaré el preu i la data de lliurament – és clar, sense cap compromís previ per a vostè.

Per tal de fer-li una oferta concreta, necessitaré que m’enviï el document en qüestió amb format de MS Word o OpenOffice si és possible. Si no, ens el pot enviar també com a PDF, Powerpoint o Excel. En cas de dubte consulti-nos els formats.

Per descomptat, qualsevol informació que vosté posi a la meva disposició, independentment de la seva finalitat, serà tractada sempre amb la major confidencialitat i no serà mai revelada a cap tercer sense el seu consentiment previ.