Avís legal

 

 Alexander Zuckschwerdt

Mahlower Str. 16

12557 Berlin, Alemanya

 

Correu electrònic: info @ kultext . de

Telèfon: 0049-30-548 548 16

Número d’identificació fiscal: DE276226234

 

Limitació de responsabilitat

Els continguts publicats en aquest pàgina web han sigut redactats amb molta cura. Malgrat això, el seu gestor (a continuació, el “Gestor”) no garantitza que els continguts suministrats siguin complets, absolutament correctes ni tan sols que sempre estiguin actualitzats. Qualsevol risc relacionat amb l’ús dels continguts d’aquesta pàgina web serà, per tant, per part de l’usuari. Comentaris fets per autors aliens no coincideixen necessàriament amb l’opinió del Gestor. L’ús d’aquesta pàgina web no implica cap compromís ni per al Gestor ni per a l’usuari/la usuària.

Enllaços externs

Aquesta pàgina web conté enllaços a webs de tercers (“enllaços externs”). Eixes pàgines web alienes estan subjectes a la responsabilitat dels seus respectius gestors. El Gestor, en entrar per primera vegada a les webs d’eixos tercers, els va comprovar pel que fa a eventuals infraccions, de les quals no en va trobar cap. El Gestor no té ni tindrà influència en la gestió de les pàgines web de tercers. El fet de què es mostren en aquesta web enllaços de webs de tercers no significa que el Gestor pretengui apropiar-se dels seus continguts. Un control permanent d’eixos enllaços externs per part del Gestor, sense que hi hagi indicis concrets d’això, no és exigible ni practicable i no serà per tant efectuat. Tan prompte com s’hi tingui constància en webs aliens, els enllaços corresponents seran esborrats d’aquesta pàgina web.

Protecció de propietat intelectual i dels treballs realitzats

Els continguts publicats en aquesta web estan sotmesos a la llei alemanya per a la protecció de la propietat intelectual i dels treballs realitzats. Qualsevol ús d’aquests continguts que no es correspongui a aquesta llei ha de ser autoritzat prèvia i escritament pel Gestor, o per la persona o instància posseïdora dels drets respectius dels continguts en qüestió. Els drets especials i els continguts de tercers s’assenyalaran de manera clara a l’indret respectiu. La reproducció no consentida total o parcial dels continguts en aquesta web no està permesa i pot derivar en conseqüències jurídiques. Està permès, en canvi, la reproducció per a ús privat dels continguts, p.e. en forma de fotocòpies, però no per a ús comercial. Tanmateix, es prohibeix la reproducció total o parcial d’aquesta pàgina web en contexts aliens, si no es disposa d’un permís escrit del Gestor.

Protecció de dades

Durant la visita d’aquesta pàgina web es poden enregistrar i guardar informacions relacionades amb el seu ús (p.e. data, hora, durada). Aquestes dades no permeten identificar ningú, sinò que són totalment anònimes. Seran enregistrades amb caràcter merament estadístic. Tampoc seran transmeses a tercers, ni per motius comercials ni per motius no comercials.

El Gestor indica explícitament que la transmissió de dades per internet (p.e. mitjançant e-mail) suposa un cert risc de seguretat, per la qual cosa no hi ha cap garantia absoluta de què no hi hagi tercers que intentin accedir a l’ordinador de l’usuari/de la usuària. El Gestor no assumeix cap responsabilitat per eventuals danys causats.

No es desitja l’ús de les dades de contacte amb fins publicitaris, tret que el Gestor hi hagi consentit per escrit o que existeixi prèviament una relació comercial entre les parts involucrades. El Gestor i totes les restants persones que apareixen en aquesta pàgina web no estan d’acord amb què les seves dades personals siguin usades amb fins publicitaris ni tampoc amb la seva divulgació.