Benvinguts, herzlich willkommen, benvenuti, welcome, bienvenidos!

 

Ha trobat vostè en aquest lloc un professional de confiança pel que fa a:
 • Traduccions del català, castellà, anglès i italià a l’alemany
 • Traduccions jurades del castellà a l’alemany
 • Correcció gramatical de texts en alemany
 • Revisió estilística de texts en alemany
 • Ajuda en assumptes lingüístics en general

Llengua → Professionalitat

Els nostres temps es caracteritzen per una comunicació sense fronteres i una transparència aparentment il.limada. Per això cal que sobre tot les entitats mercantils presentin al públic tant regional com internacional una imatge d’elles mateixes contínuament actualitzada i en tot impecable. Aquest públic precisament serà qui la jutge.

Això val per a tot tipus i grandària d’empresa, des d’el treballador autònom fins a les grans multinacionals. Allò que importa és que l’empresari d’avui no sols siga conscient de la percepció pública de la seva empresa, sinò també que comprengui aquesta percepció com a reacció a la manera de presentar-se davant la seva clientela (potencial). Tot i això, el fet de considerar-ho un obstacle per a l’empresa equivaldria a desconèixer el potencial que duu.

En què podem ajudar-li

Un aspecte central en el procés per a establir una imatge empresarial seriosa i professional consisteix a elaborar lingüísticament els continguts a transmetre, la qual cosa val tant per als idiomes habituals de l’empresa com per als que li siguin aliens. Aquesta optimització lingüística comprèn essencialment els següents punts:

 • A nivell de paraules i frases:

 • Gramàtica (sobre tot morfologia i sintaxi)
 • Ortografia
 • Puntuació
 • Estil (registre, selecció de paraules, col.locacions, etc.)
 • Idiomaticitat

• A nivell de text:

 • Coherència (consistència pel que fa al contingut)
 • Cohesió (consistència gramatical)
 • Pragmàtica (funció comunicativa)
 • Evitació de redundàncies i tautologies

Tampoc hem d’oblidar que els mencionats aspectes no només tenen màxima importància des d’el punt de vista estilístic en la redacció; també la claredat de l’ enunciat es veu afectada negativament per una formulació mancant. Així, doncs, una simple coma que manca o sobra pot dificultar la comunicació considerablement, per exemple provocant una certa ambivalència, la qual cosa pot tenir com a resultat una mala interpretació d’allò que volem dir. En el millor cas, al lector “només” li causaria una sensació de falta de professionalitat, per la qual consideraria poc competent  el seu autor.

Com a llicenciat en Literatura i Lingüística, traductor i corrector autònom, els ofereixo el meu ajut en la traducció, correcció i així l’optimització dels seus texts en format digital o imprès, com per exemple fullets informatius, catàlegs de productes, butlletins, descripcions de serveis oferits i un llarg etcètera, tot això enfocat als mercats de llengua alemanya.

Per a més informació vegin també els meus serveis i preus.